CẤP HUYỆN

Có 261 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003319.000.00.00.H27 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003281.000.00.00.H27 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001758.000.00.00.H27 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
1.004440.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.006390.000.00.00.H27 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.006444.000.00.00.H27 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.004496.000.00.00.H27 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
2.001842.000.00.00.H27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004552.000.00.00.H27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.004444.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004475.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.001696.000.00.00.H27 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai
1.005099.000.00.00.H27 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông
1.005010.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính Kế hoạch
1.001266.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.003888.000.00.00.H27 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2.001914.000.00.00.H27 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
1.004478.000.00.00.H27 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.003956.000.00.00.H27 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.005106.000.00.00.H27 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.001283.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế và Hạ tầng
2.000620.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.000181.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.000633.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
1.005092.000.00.00.H27 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
2.001885.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001714.000.00.00.H27 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
2.001240.000.00.00.H27 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.000575.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.003930.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.001212.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
2.001270.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế
2.000150.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
1.001279.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.001973.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.001786.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000615.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.000162.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.000629.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế
2.001261.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế
1.004901.000.00.00.H27 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.000477.000.00.00.H27 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
2.001880.000.00.00.H27 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.004515.000.00.00.H27 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001639.000.00.00.H27 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001818.000.00.00.H27 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.004982.000.00.00.H27 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.003434.000.00.00.H27 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.003702.000.00.00.H27 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
1.001622.000.00.00.H27 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001931.000.00.00.H27 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.006445.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo
2.001837.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004563.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.001809.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.001884.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.004498.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.004895.000.00.00.H27 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.001762.000.00.00.H27 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.005108.000.00.00.H27 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên
1.004439.000.00.00.H27 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.004494.000.00.00.H27 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.008766 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lậphoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục & Đào tạo
1.004545.000.00.00.H27 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004555.000.00.00.H27 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004442.000.00.00.H27 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.004979.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.001958.000.00.00.H27 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.003141.000.00.00.H27 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.002100.000.00.00.H27 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
1.003783.000.00.00.H27 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
2.000815.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.001008.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000992.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000884.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Tổ chức hành nghề công chứng
2.001044.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000913.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.001052.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.001050.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư Pháp
1.004622.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin - huyện Tuyên Hóa
1.004644.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin
1.004648.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin
1.004634.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin
1.004646.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin
1.003140.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
1.003243.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
2.000635.000.00.00.H27 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
2.000942.000.00.00.H27 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000908.000.00.00.H27 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
1.003226.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.003103.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000547.000.00.00.H27 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.002189.000.00.00.H27 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000554.000.00.00.H27 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000381.000.00.00.H27 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường
1.003732.000.00.00.H27 Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
1.003807.000.00.00.H27 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
2.000927.000.00.00.H27 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư Pháp
2.000748.000.00.00.H27 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.003827.000.00.00.H27 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
1.000316.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
2.000267.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.001228.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.001220.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.003635.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001180.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.002662.000.00.00.H27 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000414.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000356.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000364.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000374.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.000804.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.000843.000.00.00.H27 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000385.000.00.00.H27 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000402.000.00.00.H27 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.000756.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.001669.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000528.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.000893.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.001695.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.001766.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000806.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000522.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000497.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000513.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
2.000779.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư Pháp
1.003645.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001199.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.001204.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.001212.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ
1.003185.000.00.00.H27 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
1.001874.000.00.00.H27 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
1.003757.000.00.00.H27 Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
1.005203.000.00.00.H27 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ
1.001776.000.00.00.H27 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000286.000.00.00.H27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000282.000.00.00.H27 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
2.001904.000.00.00.H27 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
2.000744.000.00.00.H27 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000777.000.00.00.H27 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
1.005377.000.00.00.H27 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.001570.000.00.00.H27 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.001000.000.00.00.H27 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Các cơ sở giáo dục khác Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.005040.000.00.00.H27 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy nội địa Cảng vụ Đường thủy nội địa
1.002407.000.00.00.H27 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004438.000.00.00.H27 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2.001659.000.00.00.H27 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.004227.000.00.00.H27 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
2.002122.000.00.00.H27 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.005121.000.00.00.H27 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính Kế hoạch
1.004972.000.00.00.H27 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.002120.000.00.00.H27 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch
1.004002.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.003970.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.004036.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.006391.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
2.001711.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.004047.000.00.00.H27 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.004088.000.00.00.H27 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.005378.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.000720.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.005277.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.002123.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2.000291.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
1.001612.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.005280.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
1.002214.000.00.00.H27 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
1.005143.000.00.00.H27 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.008768 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo
1.009606 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (UBND cấp huyện) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
3.000175.000.00.00.H27 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1.008724.000.00.00.H27 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.008725.000.00.00.H27 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.009638 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
1.009641 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
1.009639 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
1.009637 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1.008779 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008780 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008775 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc UBND cấp huyện quản lý. Đường bộ UBND cấp huyện
1.008784 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008782 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008781 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008786 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008783 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008785 Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người trong trường hợp phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.008778 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường thuộc UBND cấp huyện quản lý. Đường bộ UBND cấp huyện
1.007919.000.00.00.H27 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
1.000037.000.00.00.H27 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Lâm nghiệp Hạt kiểm lâm Huyện
1.008771 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.008772 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và đào tạo
1.008767 Sát nhập chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo
1.008769 Xác nhận đăng ký hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GDĐT quản lý) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo
1.008770 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo
1.008773 Chỉnh sửa nội dung bằngtốt nghiệp trung học cơ sở Văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và đào tạo
1.009680 Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động - TB&XH
1.009691 Hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
2.002374 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện1 An toàn thực phẩm Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002371 Cấp Giấy phép bán lẻ rƣợu Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002368 Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002375 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện1 An toàn thực phẩm Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002373 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rƣợu Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002369 Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002372 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rƣợu Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.002370 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
1.009701 Giải quyết chế độ người Hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009709 Giải quyết chế độ trợ cấp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009707 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009713 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009712 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009715 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng CS như thương binh Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009699 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009694 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009703 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Phòng Lao động TB - Xã hội
1.009711 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Trung tâm Phục vụ hành chính công
1.009702 Thực hiện chế độ ưu đãi trong GD-ĐT đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009708 Trợ cấp hàng tháng/ một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009710 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009746 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009719 Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009718 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009717 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009723 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009735 Thủ tục: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009725 Thủ tục: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009721 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã
1.009753 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lao động Cục thuế Tỉnh Hà Tĩnh - Bộ tài chính
1.009737 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh
1.009752 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh
1.009754 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008455.000.00.00.H27 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
2.002363.000.00.00.H27 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Phòng tư pháp
2.000843.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư Pháp
1.010084 Tuyển sinh THCS Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông
1.010477 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc UBND cấp huyện
1.010478 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Hạ tầng kỹ thuật UBND cấp huyện
1.010471 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
2.002441 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị. Hạ tầng kỹ thuật UBND cấp huyện
1.010469 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
1.010470 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
1.010474 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
1.010472 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
2.002442 Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường Hạ tầng kỹ thuật UBND cấp huyện
1.010473 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Hoạt động xây dựng UBND cấp huyện
1.010475 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc UBND cấp huyện
2.002440 Thẩm định, chấp thuận tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc UBND cấp huyện
1.010476 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc UBND cấp huyện
1.010091.000.00.00.H27 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
1.010092.000.00.00.H27 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
2.000377.000.00.00.H27 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện
2.001174.000.00.00.H27 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện
2.001177.000.00.00.H27 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện
1.008951.000.00.00.H27 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.005097.000.00.00.H27 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.008950.000.00.00.H27 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập
2.000677.000.00.00.H27 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện
2.000408.000.00.00.H27 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện
1.003877.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
2.001839.000.00.00.H27 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
2.001824.000.00.00.H27 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.005090.000.00.00.H27 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo