CẤP HUYỆN

Có 1321 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.001991.000.00.00.H27 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001116.000.00.00.H27 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000100.000.00.00.H27 Bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng Bộ Tư pháp
2.000099.000.00.00.H27 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.000138.000.00.00.H27 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004516.000.00.00.H27 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Dược phẩm Sở Y tế
1.001824.000.00.00.H27 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001595.000.00.00.H27 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.005082.000.00.00.H27 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
2.001173.000.00.00.H27 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2.001171.000.00.00.H27 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
1.004532.000.00.00.H27 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) Dược phẩm Sở Y tế
1.004529.000.00.00.H27 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm Sở Y tế
1.000854.000.00.00.H27 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.000939.000.00.00.H27 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
1.000509.000.00.00.H27 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.005062.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
1.005195.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005359.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005049.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005025.000.00.00.H27 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005081.000.00.00.H27 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc Sở Giáo dục đào tạo
1.005008.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.004988.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005074.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005067.000.00.00.H27 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
1.001866.000.00.00.H27 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001846.000.00.00.H27 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001884.000.00.00.H27 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.000065.000.00.00.H27 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.001647.000.00.00.H27 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004345.000.00.00.H27 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001814.000.00.00.H27 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004600.000.00.00.H27 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
1.004612.000.00.00.H27 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2.002033.000.00.00.H27 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002034.000.00.00.H27 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002032.000.00.00.H27 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.000515.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động (cấp tỉnh) Hòa giải thương mại Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000619.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002020.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000314.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005283.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000266.000.00.00.H27 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2.001953.000.00.00.H27 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001438.000.00.00.H27 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000314.000.00.00.H27 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001046.000.00.00.H27 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.003888.000.00.00.H27 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2.001963.000.00.00.H27 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.001914.000.00.00.H27 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
1.003580.000.00.00.H27 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.002467.000.00.00.H27 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.002944.000.00.00.H27 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
2.000655.000.00.00.H27 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.003658.000.00.00.H27 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
1.004242.000.00.00.H27 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
1.000672.000.00.00.H27 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.004471.000.00.00.H27 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.004461.000.00.00.H27 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.004477.000.00.00.H27 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.004694.000.00.00.H27 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.003029.000.00.00.H27 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B Trang thiết bị và công trình y tế Sở Y tế
1.000660.000.00.00.H27 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.003039.000.00.00.H27 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Trang thiết bị và công trình y tế Sở Y tế
1.003006.000.00.00.H27 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị và công trình y tế Sở Y tế
1.003958.000.00.00.H27 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.003720.000.00.00.H27 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003695.000.00.00.H27 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003727.000.00.00.H27 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003712.000.00.00.H27 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000288.000.00.00.H27 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.000482.000.00.00.H27 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004923.000.00.00.H27 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.004889.000.00.00.H27 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
1.004616.000.00.00.H27 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm Sở Y tế
1.004604.000.00.00.H27 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Dược phẩm Sở Y tế
1.000715.000.00.00.H27 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
2.001827.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
2.000648.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001765.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001716.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
2.000229.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003984.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1.001552.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001538.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003590.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản Cơ sở đăng kiểm tàu cá
2.002075.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.001786.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.001919.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000872.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.002030.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.000591.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004363.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1.001686.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002399.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm Sở Y tế
1.004585.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm Sở Y tế
1.003055.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm Sở Y tế
2.000142.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000073.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000196.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000194.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000190.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001781.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
2.000351.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000370.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000362.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000255.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000703.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001023.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.002856.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.000028.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000662.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000626.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001434.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000063.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003717.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.000025.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.000778.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.003483.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.004509.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1.002877.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001735.000.00.00.H27 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004493.000.00.00.H27 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
2.000674.000.00.00.H27 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000673.000.00.00.H27 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000488.000.00.00.H27 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001417.000.00.00.H27 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000505.000.00.00.H27 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001724.000.00.00.H27 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005092.000.00.00.H27 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
1.003748.000.00.00.H27 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003563.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản Cơ sở đăng kiểm tàu cá
1.004607.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.002425.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định
1.004913.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
2.000972.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt Y tế Dự phòng Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế
2.000873.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002338.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001532.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001398.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.000980.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.000997.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng Y tế Dự phòng Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế
1.004995.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.001241.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
1.000389.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.005354.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005061.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.003650.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.003586.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.002758.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001547.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004564.000.00.00.H27 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.003659.000.00.00.H27 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
2.001535.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001865.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.000987.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004153.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.002191.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002215.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002230.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002015.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002037.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001907.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.001617.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001249.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001561.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003803.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003876.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003848.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.000984.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003531.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003628.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003644.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002058.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003774.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003746.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.004122.000.00.00.H27 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001564.000.00.00.H27 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.004223.000.00.00.H27 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004179.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
2.000272.000.00.00.H27 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000205.000.00.00.H27 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.000774.000.00.00.H27 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000361.000.00.00.H27 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005189.000.00.00.H27 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001919.000.00.00.H27 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.001098.000.00.00.H27 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.004232.000.00.00.H27 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.003868.000.00.00.H27 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.001777.000.00.00.H27 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.003593.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản Tổ chức quản lý cảng cá các tỉnh, thành phố ven biển
1.002464.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.002483.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Mỹ phẩm Sở Y tế
1.004022.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003963.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Dược phẩm Sở Y tế
1.003114.000.00.00.H27 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.001714.000.00.00.H27 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
1.002625.000.00.00.H27 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004599.000.00.00.H27 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Dược phẩm Sở Y tế
1.005319.000.00.00.H27 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001823.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
2.000647.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004993.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001693.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.005194.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
2.000210.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001393.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.002018.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
1.001770.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.003930.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2.001212.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
2.000847.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.000535.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004346.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1.004839.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004576.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm Sở Y tế
1.003064.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm Sở Y tế
2.000136.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000207.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000425.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000187.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000636.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000167.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000340.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002852.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.002820.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.000665.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000622.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001433.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000450.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000027.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.002869.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam
1.001751.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.000664.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000672.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001248.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001117.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000555.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002368.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001799.000.00.00.H27 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003800.000.00.00.H27 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003824.000.00.00.H27 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.000968.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.004987.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.005072.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003634.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
2.001786.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.001123.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001161.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001175.000.00.00.H27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004379.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
1.003633.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
1.001853.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.000943.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001744.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
2.001584.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.002000.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003516.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.004253.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
2.000192.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
2.000444.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001087.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.000824.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.005210.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001648.000.00.00.H27 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (trùng bỏ) Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000511.000.00.00.H27 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.000562.000.00.00.H27 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.000662.000.00.00.H27 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Mỹ phẩm Sở Y tế
1.000990.000.00.00.H27 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mỹ phẩm Sở Y tế
1.000793.000.00.00.H27 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm Sở Y tế
2.000643.000.00.00.H27 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000390.000.00.00.H27 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005442.000.00.00.H27 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
1.003709.000.00.00.H27 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.004593.000.00.00.H27 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm Sở Y tế
1.005449.000.00.00.H27 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.002835.000.00.00.H27 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.002572.000.00.00.H27 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.006422.000.00.00.H27 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.002231.000.00.00.H27 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị Methadone
1.002216.000.00.00.H27 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị Methadone
1.004087.000.00.00.H27 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Dược phẩm Sở Y tế
1.004684.000.00.00.H27 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.001087.000.00.00.H27 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001061.000.00.00.H27 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001035.000.00.00.H27 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.000890.000.00.00.H27 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004449.000.00.00.H27 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Dược phẩm Sở Y tế
1.002600.000.00.00.H27 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Mỹ phẩm Sở Y tế
2.000645.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000176.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000204.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000666.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000669.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001266.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001549.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001632.000.00.00.H27 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003773.000.00.00.H27 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2.000046.000.00.00.H27 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học, công nghệ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000426.000.00.00.H27 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004344.000.00.00.H27 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.004470.000.00.00.H27 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
2.000078.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000201.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000180.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000175.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương
2.000652.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001172.000.00.00.H27 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001765.000.00.00.H27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.004199.000.00.00.H27 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
2.002017.000.00.00.H27 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
1.001896.000.00.00.H27 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.001838.000.00.00.H27 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
2.002125.000.00.00.H27 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003729.000.00.00.H27 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.003666.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.004915.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.004918.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.004697.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.004359.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.004692.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.003135.000.00.00.H27 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
2.001064.000.00.00.H27 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002015.000.00.00.H27 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.000477.000.00.00.H27 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
1.003168.000.00.00.H27 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
1.000583.000.00.00.H27 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông vận tải
2.001783.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004343.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.002063.000.00.00.H27 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001441.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000472.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.000327.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000036.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004481.000.00.00.H27 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.002286.000.00.00.H27 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.004935.000.00.00.H27 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001915.000.00.00.H27 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.001823.000.00.00.H27 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
2.001091.000.00.00.H27 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.001738.000.00.00.H27 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004211.000.00.00.H27 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004228.000.00.00.H27 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.004167.000.00.00.H27 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3 /giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
1.005401.000.00.00.H27 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
1.001978.000.00.00.H27 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000839.000.00.00.H27 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001881.000.00.00.H27 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008269 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý lần 1 Trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
1.003160.000.00.00.H27 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000716.000.00.00.H27 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
2.002023.000.00.00.H27 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002022.000.00.00.H27 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005087.000.00.00.H27 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
1.000234.000.00.00.H27 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình
1.005057.000.00.00.H27 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ
2.001805.000.00.00.H27 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
1.005036.000.00.00.H27 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005076.000.00.00.H27 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
2.001988.000.00.00.H27 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
1.000553.000.00.00.H27 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004991.000.00.00.H27 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
2.001962.000.00.00.H27 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002016.000.00.00.H27 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.000621.000.00.00.H27 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000638.000.00.00.H27 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003397.000.00.00.H27 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.002982.000.00.00.H27 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
1.004056.000.00.00.H27 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.001688.000.00.00.H27 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002218.000.00.00.H27 Hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002059.000.00.00.H27 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.000981.000.00.00.H27 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế Dự phòng Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế
2.000993.000.00.00.H27 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Y tế Dự phòng Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế
1.002934.000.00.00.H27 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Dược phẩm Sở Y tế
1.002235.000.00.00.H27 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT Dược phẩm Sở Y tế
1.003524.000.00.00.H27 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.003486.000.00.00.H27 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục Đăng kiểm
2.002050.000.00.00.H27 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm (cấp tỉnh) Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002053.000.00.00.H27 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000075.000.00.00.H27 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng Bộ Tư pháp
1.000058.000.00.00.H27 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.001077.000.00.00.H27 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.001086.000.00.00.H27 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.000047.000.00.00.H27 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm
1.000055.000.00.00.H27 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.005021.000.00.00.H27 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.004949.000.00.00.H27 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
2.001787.000.00.00.H27 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.000081.000.00.00.H27 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.000084.000.00.00.H27 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.005024.000.00.00.H27 Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.005430.000.00.00.H27 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005431.000.00.00.H27 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005095.000.00.00.H27 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005423.000.00.00.H27 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005424.000.00.00.H27 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005418.000.00.00.H27 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.001806.000.00.00.H27 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.006241.000.00.00.H27 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá Các Sở, ngành và địa phương liên quan
1.005425.000.00.00.H27 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005416.000.00.00.H27 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005419.000.00.00.H27 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005426.000.00.00.H27 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005420.000.00.00.H27 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005421.000.00.00.H27 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005417.000.00.00.H27 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005427.000.00.00.H27 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005433.000.00.00.H27 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005428.000.00.00.H27 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005432.000.00.00.H27 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.005422.000.00.00.H27 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.008268 Rút đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
1.001665.000.00.00.H27 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002234.000.00.00.H27 Sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002060.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.000744.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005079.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005070.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.004999.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005043.000.00.00.H27 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.003384.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.000969.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.000032.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.003687.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
1.005452.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.004921.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.000970.000.00.00.H27 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường
1.005429.000.00.00.H27 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
1.008266 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
1.002055.000.00.00.H27 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002079.000.00.00.H27 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001125.000.00.00.H27 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001153.000.00.00.H27 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002198.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000588.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000778.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000758.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000743.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002032.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001737.000.00.00.H27 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
1.001633.000.00.00.H27 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001600.000.00.00.H27 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002047.000.00.00.H27 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000568.000.00.00.H27 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001677.000.00.00.H27 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.001747.000.00.00.H27 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.001826.000.00.00.H27 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.003401.000.00.00.H27 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000404.000.00.00.H27 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.007763.000.00.00.H27 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở Đơn vị quản lý vận hành nhà ở
1.003118.000.00.00.H27 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001877.000.00.00.H27 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000243.000.00.00.H27 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.005065.000.00.00.H27 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005466.000.00.00.H27 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
1.005017.000.00.00.H27 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005084.000.00.00.H27 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005015.000.00.00.H27 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.006388.000.00.00.H27 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.005053.000.00.00.H27 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
2.000416.000.00.00.H27 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001996.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.000368.000.00.00.H27 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Phòng Đăng ký kinh doanh
2.000005.000.00.00.H27 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002005.000.00.00.H27 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phòng Đăng ký kinh doanh
1.004557.000.00.00.H27 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Dược phẩm Sở Y tế
2.000033.000.00.00.H27 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000844.000.00.00.H27 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế Dự phòng Sở Y tế
2.002070.000.00.00.H27 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.002072.000.00.00.H27 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.001474.000.00.00.H27 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001766.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
1.000067.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương)) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.001681.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.001992.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.000375.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội Phòng Đăng ký kinh doanh
1.005064.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001954.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
1.000073.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.002044.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.001666.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.001993.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.001684.000.00.00.H27 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
2.000024.000.00.00.H27 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000016.000.00.00.H27 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002029.000.00.00.H27 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.000609.000.00.00.H27 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005124.000.00.00.H27 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002031.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.007762.000.00.00.H27 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
1.002701.000.00.00.H27 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003011.000.00.00.H27 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008017 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000427.000.00.00.H27 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000433.000.00.00.H27 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008015 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án công trình giao thông nhóm B Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008016 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án công trình giao thông nhóm C Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008018 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở công trình giao thông cấp II, cấp III Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
1.008019 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở công trình giao thông cấp IV Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002188.000.00.00.H27 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000924.000.00.00.H27 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
1.003900.000.00.00.H27 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001688.000.00.00.H27 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.003858.000.00.00.H27 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.003950.000.00.00.H27 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.004723.000.00.00.H27 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001837.000.00.00.H27 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001308.000.00.00.H27 Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Sở Ngoại Vụ - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000884.000.00.00.H27 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Tổ chức hành nghề công chứng
1.003646.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003835.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001455.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004580.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004551.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004503.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004572.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003490.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Du lịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
2.001590.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001567.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.004528.000.00.00.H27 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.002001.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
1.004605.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000454.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000433.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003542.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.005441.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003901.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001106.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.002396.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.002445.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000904.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000863.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000847.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001527.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000518.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001801.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000920.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000830.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000936.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000842.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000814.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.005357.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000560.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000501.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001195.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000644.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.005163.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000544.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000594.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000953.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001056.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000883.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001008.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.005136.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001895.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000379.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.000022.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001815.000.00.00.H27 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000635.000.00.00.H27 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
2.000908.000.00.00.H27 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
1.003738.000.00.00.H27 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001822.000.00.00.H27 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001500.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001517.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001213.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000485.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.005162.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003793.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001591.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001628.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004639.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003822.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.001809.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001704.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001738.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001755.000.00.00.H27 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001998.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải
2.001483.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.001420.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000919.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
2.001641.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000983.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003441.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004662.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.003275.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003240.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001258.000.00.00.H27 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000104.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003310.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001807.000.00.00.H27 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002003.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001616.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003916.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.004614.000.00.00.H27 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003838.000.00.00.H27 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004666.000.00.00.H27 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
2.001525.000.00.00.H27 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.004623.000.00.00.H27 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.004628.000.00.00.H27 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001440.000.00.00.H27 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001622.000.00.00.H27 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001432.000.00.00.H27 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003002.000.00.00.H27 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003999.000.00.00.H27 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
1.003918.000.00.00.H27 Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.003920.000.00.00.H27 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001259.000.00.00.H27 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1.001392.000.00.00.H27 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.002039.000.00.00.H27 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000989.000.00.00.H27 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
1.003960.000.00.00.H27 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001225.000.00.00.H27 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003621.000.00.00.H27 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001333.000.00.00.H27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002157.000.00.00.H27 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
1.005384.000.00.00.H27 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
2.001611.000.00.00.H27 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Du lịch Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001589.000.00.00.H27 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Du lịch Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.003742.000.00.00.H27 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001481.000.00.00.H27 Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001717.000.00.00.H27 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
2.002036.000.00.00.H27 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001640.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001637.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001626.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001628.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000638.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000535.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000517.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000415.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000654.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001642.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001624.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000780.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.004645.000.00.00.H27 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000587.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000604.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
2.002004.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002167.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000788.000.00.00.H27 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.004650.000.00.00.H27 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.001833.000.00.00.H27 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.005385.000.00.00.H27 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
2.002038.000.00.00.H27 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000934.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
1.000898.000.00.00.H27 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2.000287.000.00.00.H27 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2.000449.000.00.00.H27 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2.000418.000.00.00.H27 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2.000437.000.00.00.H27 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2.000422.000.00.00.H27 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
1.000681.000.00.00.H27 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua - khen thưởng UBND tỉnh Hà Tĩnh
1.003866.000.00.00.H27 Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.001683.000.00.00.H27 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Sở Nội vụ
2.001613.000.00.00.H27 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.002156.000.00.00.H27 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ
1.005161.000.00.00.H27 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.000631.000.00.00.H27 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001209.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.001207.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.001277.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2.001631.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001247.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001395.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002206.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính
2.000456.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
2.000264.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
2.000269.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001886.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
2.002139.000.00.00.H27 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001269.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
1.001854.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.003676.000.00.00.H27 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
1.001894.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.000766.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001775.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001550.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001589.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001818.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001832.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001797.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001807.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001875.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001604.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001610.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
2.000713.000.00.00.H27 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ
1.001407.000.00.00.H27 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1.000817.000.00.00.H27 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.001678.000.00.00.H27 Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1.003879.000.00.00.H27 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2.000286.000.00.00.H27 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000282.000.00.00.H27 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Cơ sở trợ giúp xã hội
1.001966.000.00.00.H27 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004135.000.00.00.H27 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001777.000.00.00.H27 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.005408.000.00.00.H27 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.000942.000.00.00.H27 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
1.005399.000.00.00.H27 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2.001396.000.00.00.H27 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Nội vụ
1.001973.000.00.00.H27 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005046.000.00.00.H27 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
1.004712.000.00.00.H27 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Các cơ sở giáo dục khác Sở Nội vụ
1.001088.000.00.00.H27 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông
1.001000.000.00.00.H27 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Các cơ sở giáo dục khác Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
1.004680.000.00.00.H27 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.004656.000.00.00.H27 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
1.000459.000.00.00.H27 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.005040.000.00.00.H27 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy nội địa Cảng vụ Đường thủy nội địa
1.001386.000.00.00.H27 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.002407.000.00.00.H27 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.004435.000.00.00.H27 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.004436.000.00.00.H27 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
2.001659.000.00.00.H27 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.003681.000.00.00.H27 Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
2.001949.000.00.00.H27 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Tiền lương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.008258 Yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý
1.006389.000.00.00.H27 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.004571.000.00.00.H27 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm Sở Y tế
1.003073.000.00.00.H27 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm Sở Y tế
2.000330.000.00.00.H27 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000347.000.00.00.H27 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.006431.000.00.00.H27 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
1.001987.000.00.00.H27 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.003547.000.00.00.H27 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
1.004596.000.00.00.H27 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm Sở Y tế
2.000339.000.00.00.H27 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002166.000.00.00.H27 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000322.000.00.00.H27 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000334.000.00.00.H27 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Thương mại quốc tế Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001985.000.00.00.H27 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1.002621.000.00.00.H27 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002952.000.00.00.H27 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm Sở Y tế
1.002292.000.00.00.H27 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế
1.003001.000.00.00.H27 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm Sở Y tế
1.002258.000.00.00.H27 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế
1.002339.000.00.00.H27 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Dược phẩm Sở Y tế
1.004193.000.00.00.H27 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
1.004367.000.00.00.H27 Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.003653.000.00.00.H27 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
2.000880.000.00.00.H27 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
1.004227.000.00.00.H27 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
1.001134.000.00.00.H27 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình
1.003348.000.00.00.H27 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003332.000.00.00.H27 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001989.000.00.00.H27 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
1.002515.000.00.00.H27 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003734.000.00.00.H27 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh Trung tâm sát hạch
1.005142.000.00.00.H27 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
2.002217.000.00.00.H27 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá Sở Tài chính - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000789.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000766.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000309.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002069.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.000614.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001740.000.00.00.H27 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
2.001716.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.000627.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002384.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002099.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002181.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002398.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002010.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000004.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000823.000.00.00.H27 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002153.000.00.00.H27 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.002626.000.00.00.H27 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001842.000.00.00.H27 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001756.000.00.00.H27 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000191.000.00.00.H27 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004132.000.00.00.H27 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
1.002268.000.00.00.H27 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải
1.005122.000.00.00.H27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001957.000.00.00.H27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
1.005056.000.00.00.H27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
2.001979.000.00.00.H27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
1.004473.000.00.00.H27 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.004460.000.00.00.H27 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.006391.000.00.00.H27 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa UBND cấp huyện
1.003179.000.00.00.H27 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.004815.000.00.00.H27 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003108.000.00.00.H27 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001955.000.00.00.H27 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1.005398.000.00.00.H27 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai
2.000002.000.00.00.H27 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000001.000.00.00.H27 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001721.000.00.00.H27 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.003481.000.00.00.H27 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2.002000.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005114.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002010.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005047.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002045.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
1.005003.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
1.005176.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.002008.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.002011.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002009.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.002041.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002013.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001199.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.001583.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002043.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002085.000.00.00.H27 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002057.000.00.00.H27 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.002042.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.002083.000.00.00.H27 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
2.001610.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh
1.005125.000.00.00.H27 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Đăng ký kinh doanh
1.004467.000.00.00.H27 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
1.001071.000.00.00.H27 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
1.001446.000.00.00.H27 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp - Tỉnh Hà Tĩnh
2.000131.000.00.00.H27 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh
2.001938.000.00.00.H27