• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 807/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Công thương
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top