• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 2941/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2019
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã
Lĩnh vực Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top