• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Có 124 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
2 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
4 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
5 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
6 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
7 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
8 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích cấp tỉnh. di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
9 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
11 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
12 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
13 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
15 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
16 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
17 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
18 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
19 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
20 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
21 Thủ tụccấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
22 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
23 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
24 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
25 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
26 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
27 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
28 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
29 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
30 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
31 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
32 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương. Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
33 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
34 Thủ tục Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
35 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
36 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
37 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
39 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
40 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
41 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
42 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
43 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
44 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
45 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
46 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
47 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện. du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
48 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy. du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
49 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
50 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
51 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
52 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa khi thẻ hết hạn sử dụng. du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
53 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
54 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
55 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
56 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
57 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
58 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
59 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
60 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards và snooker. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
62 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
63 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
64 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
65 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
66 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
67 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
68 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
69 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
70 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
71 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
72 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Lân Sư Rồng. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
73 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Judo thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
74 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bóng đá. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
75 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bóng bàn. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
76 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cầu lông. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
77 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Patin. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
78 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
79 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
80 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao. thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
81 Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
82 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
83 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
84 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
85 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
86 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể. du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
87 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
88 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
89 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
90 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
91 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
92 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
93 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ. Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
94 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
95 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
96 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
97 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
98 Thông báo tổ chức lễ hội di sản văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
99 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
100 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
102 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
103 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
104 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
105 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
106 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
107 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
108 Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
109 Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
110 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
111 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
112 Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
113 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
114 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
115 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
116 Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại. mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
117 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
118 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại. mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
119 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
120 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
121 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
122 Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thư viện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
123 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thư viện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
124 Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thư viện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Top