• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công an Tỉnh

Có 142 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
2 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
4 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
5 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
7 Đăng ký sang tên đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
8 Thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. chính sách Công an Tỉnh
9 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
10 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
11 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
12 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
13 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
14 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
15 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
16 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
17 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
18 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
19 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
21 Giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
22 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
23 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
24 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp). Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
25 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp). Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
26 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp). Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
27 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
28 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
29 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
30 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
31 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
32 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
33 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
34 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp xã khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
35 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
36 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
37 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
38 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương chính sách Công an Tỉnh
39 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
40 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
41 Giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an tại Công an cấp huyện khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
42 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
43 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
44 Đăng ký sang tên tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
45 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
46 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
48 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
49 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
50 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
51 Cấp đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
52 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
53 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
54 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
55 Giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an tại Công an cấp tỉnh khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
56 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
57 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
58 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
59 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
60 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
61 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an Tỉnh
62 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh khiếu nại, tố cáo Công an Tỉnh
63 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
64 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
65 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
66 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
67 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
68 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
69 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
70 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
71 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương chính sách Công an Tỉnh
72 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
73 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
74 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
75 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
76 Đăng ký xe tạm thời đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
77 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc chính sách Công an Tỉnh
78 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
79 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
80 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
81 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. Đăng ký, quản lý con dấu Công an Tỉnh
82 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
83 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
84 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) chính sách Công an Tỉnh
85 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
86 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
87 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
88 Cấp đăng ký, biển số xe đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Công an Tỉnh
89 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) chính sách Công an Tỉnh
90 Cấp giấy chuyển hộ khẩu đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
91 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
92 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân chính sách Công an Tỉnh
93 Xóa đăng ký thường trú đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
94 Cấp lại hộ chiếu phổ thông quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
95 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
96 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh
97 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Hà Tĩnh chính sách Công an Tỉnh
98 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân chính sách Công an Tỉnh
99 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
100 Cấp hộ chiếu phổ thông quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
101 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân chính sách Công an Tỉnh
102 Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miên học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân chính sách Công an Tỉnh
103 Cấp lại sổ hộ khẩu đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
104 Trình báo mất hộ chiếu quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
105 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
106 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
107 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân chính sách Công an Tỉnh
108 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
109 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
110 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh chính sách Công an Tỉnh
111 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
112 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
113 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
114 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
115 Cấp hộ chiếu phổ thông quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
116 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử quản lý, xuất nhập cảnh Công an Tỉnh
117 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
118 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
119 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
120 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
121 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
122 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
123 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
124 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
125 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
126 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
127 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
128 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
129 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
130 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
131 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
132 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
133 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
134 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh
135 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
136 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
137 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
138 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
139 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
140 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
141 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
142 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công an Tỉnh
Top