• Cán bộ đăng nhập
    • Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN

          Để tạo và gửi hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh thì tổ chức, công dân có thể lựa chọn một trong hai cách:

- Cách thứ nhất Đăng ký hồ sơ mức độ 3 không cần tài khoản: Người dùng chỉ có thể nhận thông tin phản hồi từ phía cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết hồ sơ thông qua địa chỉ email đã khai báo khi đăng ký hồ sơ. Trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung, chình sửa hồ sơ bắt buộc người dùng phải tạo một hồ sơ mới để gửi lại theo yêu cầu.

- Cách thứ hai Đăng ký hồ sơ mức độ 3 có tài khoản: Người dùng có thể thực hiện việc theo dõi, quản lý các thông tin hồ sơ của mình, tiếp nhận trực tiếp những phản hồi, yêu cầu của cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đồng thời có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp hồ sơ đã gửi tới cơ quan nhà nước thông qua tài khoản này.

a) Bấm nút đăng ký tài khoản: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở phần footer bên dưới Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

 

b) Nhập thông tin đăng ký: người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, chú ý các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc, và mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ hệ thống tự sinh ra yêu cầu người dùng phải nhập vào, cuối cùng người dùng bấm vào nút Đăng ký để tạo  tài khoản trên hệ thống.

 

Giao diện đăng ký tài khoản

 

 

Thông báo của hệ thống khi tạo tài khoản thành công

c) Kích hoạt tài khoản đã đăng ký: sau khi đăng ký xong tài khoản, hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sẽ tự động gửi về email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản một dòng mã kích hoạt, để kích hoạt tài khoản đã đăng ký người dùng vào email đã khai báo trên form đăng ký, bấm chuột vào dòng mã kích hoạt mà hệ thống gửi cho, khi đó tài khoản mà người dùng đăng ký sẽ chính thức được kích hoạt sử dụng

 

 

d) Quản lý thông tin cá nhân: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng vào mục Hồ sơ cá nhân ở góc dưới bên phải

 

 

Mục Hồ sơ cá nhân

 

 

 

Giao diện trang thông tin người dùng

- Tại đây ta có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã đăng ký như Họ và tên, giới tính, ngày sinh..vv bằng cách ấn vào chi tiết

- Tương tự có thể thay đổi mật khẩu với tài khoản mà mình đã tạo

 

- Quản lý, theo dõi quá trình giải quyết những hồ sơ mình đăng ký, gửi tới cho cơ quan chức năng qua trang dịch vụ công trực tuyến.

- Khi hồ sơ có kết quả xử lý công dân bấm vào cột Thao tác để xem chi tiết kết quả của hồ sơ đã gửi.

a. Chọn thủ tục đăng ký: Trên menu chính của Cổng dịch vụ công trực tuyến, người dùng chọn tab DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3

Tại đây có đầy đủ dịch vụ công mức độ 3 của cả 3 cấp: Cấp sở, cấp huyện và cấp xã.

- Để đăng ký Dịch vụ công mức độ 3 của cấp Sở, người dùng chọn tên Sở, sau đó chọn Thủ tục và ấn nút Đăng ký

- Để đăng ký Dịch vụ công mức độ 3 cấp huyện, người dùng chọn tên huyện, sau đó chọn thủ tục và ấn nút Đăng ký

- Để đăng ký Dịch vụ công mức độ 3 cấp xã/phường, người dùng chọn tên xã/phường, sau đó chọn thủ tục và ấn nút Đăng ký

b. Tạo hồ sơ Dịch vụ công mức độ 3: Sau khi chọn thủ tục và ấn nút ĐĂNG KÝ thì thông tin chung của thủ tục hiển thị.

- Người dùng có thể tải mẫu đơn, tờ khai tại mục Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục và tiến hành khai báo đầy đủ thông tin có trên mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định.

- Ấn nút Đăng ký trực tuyến hoặc Đăng ký hồ sơ không tài khoản để tiến hành cập nhật thông tin hồ sơ gửi trực tuyến.

 

 

- Đối với trường hợp Đăng ký hồ sơ không tài khoản thì người dùng chỉ có thể nhận thông tin phản hồi từ phía cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết hồ sơ thông qua địa chỉ email đã khai báo khi đăng ký hồ sơ. Trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung, chình sửa hồ sơ bắt buộc người dùng phải tạo một hồ sơ mới để gửi lại theo yêu cầu.

- Đối với trường hợp Đăng ký trực tuyến (đăng ký hồ sơ có tài khoản), người dùng có thể thực hiện việc theo dõi, quản lý các thông tin hồ sơ của mình, tiếp nhận trực tiếp những phản hồi, yêu cầu của cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đồng thời có thể chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp hồ sơ đã gửi tới cơ quan nhà nước thông qua tài khoản này.

c. Nhập thông tin tiếp nhận hồ sơ: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào form Tiếp nhận hồ sơ và tạo thành phần hồ sơ, đính kèm các tệp tin cần thiết vào hồ sơ đã tạo.

- Người dùng cập nhật các thông tin khác của thủ tục trong phần Tờ khai nằm ở bên dưới:

- Người dùng bấm vào nút Lưu lại để lưu hồ sơ vừa đăng ký, hồ sơ được nằm trong mục Hồ sơ cá nhân ở góc dưới cùng bên phải màn hình.

- Hệ thống sẽ mặc định đưa người dùng đến trang Hồ sơ chưa gửi, tại đây người dùng có thể sửa lại hồ sơ vừa tạo hoặc Gửi hồ sơ đó tới cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính.

a. Các trạng thái của hồ sơ: Người dùng vào menu Hồ sơ cá nhân ở góc dưới cùng bên phải của Cổng thông tin dịch vụ công sẽ xuất hiện các thư mục: Hồ sơ chưa gửi, Hồ sơ đã gửi, Hồ sơ yêu cầu bổ sung, Hồ sơ đang xử lý, Hồ sơ đã trả kết quả, Hồ sơ bị trả lại chứa hồ sơ có trạng thái xử lý tương ứng:

Hồ sơ chưa gửi : Hồ sơ mới được người dùng tạo, chưa gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Tại giao diện Hồ sơ chưa gửi đi, người dùng có thể thao tác chỉnh sửa hồ sơ và bấm nút Gửi hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Hồ sơ đã gửi : Hồ sơ đã được gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Tại giao diện Hồ sơ đã gửi, người dùng có thể ấn nút Xem thông tin hồ sơ để xem lại thông tin chi tiết của hồ sơ đã gửi

-  Hồ sơ yêu cầu bổ sung: Hồ sơ không đủ điều kiện do thiếu thành phần hoặc không hợp lệ sẽ bị trả về mục này. Tại đây, người dùng có thể xem được yêu cầu cần bổ sung của cơ quan chức năng và sử dụng nút chức năng Bổ sung hồ sơ để sửa lại thông tin, cập nhật các thành phần còn thiếu để tiếp tục gửi lại cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ đang xử lý:  Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền nhận và đang xử lý. Tại giao diện Hồ sơ đang xử lý, người dùng ấn chọn Xem quá trình xử lý hồ sơ để xem lại các bước trong quá trình xử lý hồ sơ mình đã gửi.

- Hồ sơ đã trả kết quả : Hiển thị tất cả các hồ sơ đã được trả kết quả. Tại giao diện Hồ sơ đã trả kết quả, người dùng xem được kết quả của thủ tục ở mục Đính kèm kết quả, có thể ấn nút Xem quá trình xử lý hồ sơ

- Hồ sơ bị trả lại: Hồ sơ không đủ điều kiện xử lý hoặc Hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng.Tại giao diện Hồ sơ bị trả lại, người dùng xem được lý do trả lại hồ sơ và ấn nút Xem quá trình xử lý hồ sơ

b. Xem quá trình xử lý hồ sơ: Tại các mục Hồ sơ đang xử lý, Hồ sơ đã trả kết quả, Hồ sơ bị trả lại, người dùng có thể xem chi tiết các bước trong quá trình xử lý hồ sơ của mình bằng cách bấm vào nút Xem quá trình xử lý hồ sơ. Thông tin chi tiết sẽ được hiển thị ra như hình bên dưới.

 

c. Bổ sung hồ sơ theo yêu cầu: Tại mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung, người dùng có thể  xem được số lượng hồ sơ bị cơ quan xử lý yêu cầu bổ sung thông tin hoặc thành phần hồ sơ như sau:

- Người dùng bấm vào Xem danh sách hồ sơ để xem chi tiết yêu cầu bổ sung của cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ trong mục Nội dung yêu cầu bổ sung:

- Để chỉnh sửa thông tin và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan giải quyết, người dùng bấm vào nút Bổ sung hồ sơ 

- Người dùng sửa lại thông tin, cập nhật các thành phần hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu sau đó bấm nút Gửi bổ sung để gửi lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

1.Tra cứu theo thủ tục hành chính

  • Giao diện của cổng  được thiết kế nhằm mục đích tra cứu thủ tục theo lĩnh vực một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Trước hết người dùng vào tab Thủ tục hành chính

  • Sau đó lựa chọn các đơn vị sở ngành có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính mình quan tâm.

  • Muốn xem chi tiết một thủ tục nào người dùng bấm chuột vào thủ tục đó, thông tin chi tiết về thủ tục sẽ được hiển thị như hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục, hướng dẫn đăng ký trực tuyến (đối với dịch vụ công trực tuyến), hồ sơ mẫu, tài liệu đính kèm,…

  • Trường hợp thủ tục cần xem thuộc các lĩnh vực của quận huyện và xã phường thì có thể chọn trực tiếp lĩnh vực cần xem mà không phải thông qua bước chọn sở ban ngành.

2.Tìm kiếm theo từ khóa

  • Ngoài việc tra cứu dưới dạng phân cấp lĩnh vực, hệ thống còn cung cấp hình thức tìm kiếm thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo từ khóa. Người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa ở trang Chi tiết thủ tục

 

Tải về:

Top