• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 611/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2019
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Công thương
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top