• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 3239/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2018
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dung tại UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tải về
Top