Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

 • Hỗ trợ: ...
 • Địa chỉ: ...
 • Gmail: ...

Sở Nông nghiệp và PTNT

Danh sách thủ tục

139 thủ tục!
 1. 1 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 2. 2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

 3. 3 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh

 4. 4 Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng.

 5. 5 Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

 6. 6 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

 7. 7 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

 8. 8 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 9. 9 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực)

 10. 10 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 11. 1 2 3 4 5  ...